Caldereria i climatització Certificats Tüv Nord 2012

     ZAERA ha superat satisfactòriament les Auditories de Recertificació del seu Sistema Integrat de Gestió, d’acord amb les normes EN ISO 90001:2008, BS OHSAS 18001:2007 y EN ISO 14001:2004, amb els números de certificats 44 100 120206, 44 116 120206 i 44 104 120206 respectivament, atorgats per l’entitat Certificadora TÜV NORD CERT.

     Per aquest motiu, s’han emes els corresponents certificats, amb data de validesa fins el 19/05/2015, i estaran subjectes a auditories de seguiment periòdiques durant aquest període de validesa. 

     El conjunt de les tres normes formen el SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ de ZAERA.

     Aquestes certificacions, reconeixement de la maduresa i eficàcia del nostre SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ, confirma la nostra voluntat en desargollar-nos en una línea de progrés continu per donar, cada dia, una resposta més ajustada a les expectatives dels nostres clients.

Apartat Empresa/Certificats. 

 


Seguretat en altures