Caldereria i climatització Nau i tallerLes instal·lacions de ZAERA es troben en un recinte de 9.800m2 en total, on a més d'una extensa àrea d'aparcament, s'hi troben el magatzem, taller (2.000m2) i uns 400m2 dedicats a oficines, sales de reunions i recepció.

La centralització de les instal·lacions en un sol emplaçament, permet treballar amb comoditat i independència als diferents departaments l'empresa, i alhora mantenir una estreta i coordinada col·laboració en aquells projectes que afecten més d'un departament (oficina tècnica i producció per exemple).

Cal dir que a més i especialment pel que fa a la zona de taller, les àrees de treball han estat dissenyades per a l'optimització de les tasques amb ferro i acer, el màxim aprofitament de l'espai, el respecte al medi ambient, i el que encara és més important per ZAERA, minimitzar els riscos laborals, sent per tant les instal·lacions productives de ZAERA un exemple en molts aspectes, i un indret interessant per als estudiosos de l'optimització dels processos de treball.


nave001nave002Vista de la nau de ZAERA

mecanizado001Detall de la zona de magatzemDetall del taller

Seguretat en altures