Caldereria i climatització EquipamentsZAERA, és una empresa que considera imprescindible per a aconseguir que cadascun dels empleats aporti la màxima implicació, responsabilitat, rigor i esforç professional, que cada lloc de treball tingui aporti satisfaccions a la persona que l'ocupa, és per tant un punt clau de l'empresa aconseguir un bon ambient a la feina, i el benestar del personal. Per aquest motiu s'intenta disposar en tot moment d'espais, maquinària i naturalment els vehicles adequats a les necessitats dels treballs que calgui realitzar. Aquests esforços es materialitzen en eines i software de darrera generació, que afecten positivament al dia a dia, i finalment incrementen el grau de satisfacció del client en rebre serveis i atencions de màxima qualitat.


La qualitat del lloc de treball, no es limita a disposar de les darreres novetats tècniques, també necessita un clima apropiat, que des de l'empresa es fomenta entre els diferents equips. Per a fomentar aquesta integració, ZAERA disposa de sales per a la reunió d'empleats, i menjador col•lectiu entre altres infraestructures.


camion3Infraestructures de ZAERA

Seguretat en altures