Caldereria i climatització Política de gestió


La Direcció general de ZAERA expressa el seu compromís i suport a les iniciatives de Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat i Medi Ambient a través de la seva Política integrada del Sistema Integrat de Gestió.

L'organització de ZAERA té com a objectiu que els productes i serveis que ofereix siguin el fidel reflex de les expectatives de cada Client, assegurant l'èxit de l'empresa a llarg termini. Així mateix, en la prestació dels seus serveis, considera prioritària la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, i la protecció del Medi ambient.

Per això ZAERA estableix, declara i assumeix els següents principis generals, complint amb els requisits de l'especificació OHSAS 18001:1999 i les normes ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000:

  1. ZAERA es compromet a la protecció de la salut i la seguretat dels seus empleats davant dels riscos laborals a que es puguin veure exposats en tots els aspectes relacionats amb el seu treball a l'empresa. L'activitat preventiva de l'empresa, integrada en l'estructura organitzativa, està enfocada a minimitzar els riscos, avaluar aquells que no es puguin evitar i combatre'ls a l'origen.
  2. ZAERA reconeix i accepta les seves responsabilitats en el camp de la seguretat i considera que la Prevenció dels Riscos Laborals té un major rang d'importància que qualsevol altre objectiu clau de l'organització.
  3. ZAERA motiva als empleats a determinar i contribuir a la solució dels problemes en la gestió, fomentant l'autocontrol, així com a aportar suggeriments per a millorar contínuament. Cada empleat de ZAERA és responsable de la correcta gestió de la Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat i Medi ambient al seu lloc de treball.
  4. ZAERA es compromet a prevenir la contaminació i l'impacte ambiental de les seves activitats a través de l'optimització en el consum de recursos i una correcta gestió dels residus inevitables de generar.
  5. ZAERA es compromet a complir en tot moment amb la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Medi ambient, i a millorar contínuament a través del seu Sistema Integrat de Gestió. Cada empleat de ZAERA és responsable de respectar estrictament les reglamentacions i normatives establertes que siguin aplicables en el seu treball.
  6. ZAERA potencia la comunicació i la formació dels seus treballadors per a assegurar una correcta actuació en la Prevenció de Riscos Laborals, la Qualitat i el Medi ambient. Amb l'activa participació de tots els empleats, que són individual i col·lectivament responsables del nostre comportament, l'empresa incorpora la protecció ambiental i laboral a l'estratègia global de gestió.
  7. ZAERA estableix el patró de Qualitat dels productes i serveis segons les exigències contractuals, els desitjos i les expectatives dels Clients.
  8. ZAERA fomenta que l'òptima gestió de l'empresa, és tasca comuna en tots els departaments de l'organització; cadascuna de les àrees ha d'assumir que és client i proveïdor d'altres departaments i persones de ZAERA.
  9. ZAERA basa en la mútua confiança les relacions amb els seus Clients i Proveïdors, col·laborant per a treballar en la millora de la Prevenció de Riscos Laborals, la Qualitat i en una línia de respecte i protecció al Medi ambient.
  10. ZAERA obté la Qualitat final del producte lliurat al client, mitjançant les accions planificades i sistemàtiques de Prevenció, Detecció, Correcció i Millora Continuada durant tot el cicle del producte.

Per a assolir aquests objectius, ZAERA, adopta les mesures i tecnologies necessàries, disponibles i sempre que siguin econòmicament viables per al desenvolupament de l'activitat de l'empresa.

Gerència, amb el suport de la direcció i el Comitè del S.I.G, és responsable d'impulsar la implantació de la política i els objectius, comprovant la seva execució mitjançant auditories. Per a evidenciar tals compromisos, posem aquesta política a la disposició de qualsevol part interessada o del públic, prèvia sol·licitud.


Seguretat en altures