Caldereria i climatització Filosofia


ZAERA, és una empresa amb una única prioritat; posar a disposició d'empreses de serveis, petita i gran indústria, i en general de tota mena, l'experiència d'equips professionals que coneixen bé la seva feina, amb l'objectiu d'aconseguir els resultats més adequats a les necessitats del cas concret, ja sigui en enginyeria, fabricació i muntatges metàl·lics, manteniment industrial, neteja de sitges, aparells a pressió, seguretat en alçades i climatització industrial, agrícola i ramadera.
 
Aquesta ha estat la filosofia de treball que ha portat ZAERA a aconseguir un important grau de fidelitat dels seus clients, així com el reconeixement entre les empreses del sector i col·laboradores.

Seguretat en altures