Caldereria i climatització Certificats


El compromís de ZAERA amb la Seguretat, el Medi Ambient i la Qualitat, inevitablement ha de venir recolzat per certificacions que acrediten que els processos que tenen lloc a l'empresa es duen a terme seguint metodologies estandarditzades, que tenen en compte tots aquests principis. Per aquest motiu, ZAERA disposa de les certificacions ISO en els tres àmbits.

D'altra banda, ZAERA, també disposa de les acreditacions per a la realització d'una gran quantitat de tasques, que son d'altra banda necessàries per a poder oferir el servei integral, ràpid, personalitzat i eficient que les empreses necessiten.

 

Certificacions:

Certificaciones de calidad

A ZAERA els oferim els nostres productes i serveis sempre amb la garantía de les nostres millors acreditacions...:

 

SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT:

 

* OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

* ISO 14001 : 2004 SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL.

* ISO 9001 : 2000 SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT.
 

* CALDERERIA / APARELLS A PRESSIÓ I SERRALLERIA.
Nº Inscripció de registre: REIC-43/23.518

* FABRICANT I REPARADORA D'INSTRUMENTS I SISTEMES DE PESATGE
Nº Inscripció de registre: ECM-43/19.005

* INSTAL·LADORA DE LÍNEES DE VIDA
Disseny i Instal·lació dels sistemes FABA i UNILINE amb nº 848 (ELYTRA)

* INSTAL·LADORA / MANTENIDORA DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Nº Inscripció de registre: REIC-43/19.005

* INSTAL·LADORA D'INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES DE EMMAGATZEMATGE PER A CONSUM EN LA MATEIXA INSTAL·LACIÓ
Nº Inscripció de registre: REIP-43/19.005

* INSTAL·LADORA D'ELECTRICITAT
Nº Inscripció de registre: REIE-43/19.005
Baixa tensió / categoria especialista

* INSTAL·LADORA / REPARADORA INSTAL·LACIONS DE GAS
Nº Inscripció de registre: REIG-43/19.005
Categoria: EG-IV

* INSTAL·LADORA APARELLS A PRESSIÓ
Nº Inscripció de registre: REIAP-43/19.005

* REPARADORS D'APARELLS A PRESSIÓ
Nº Inscripció de registre: RERP-43/19.005

* CARTA D'ARTESÀ
Nº 11.674

 

Pdf Certificat ISO 14001
Pdf Certificat OHSAS 18001
Pdf Certificat ISO 9001