Caldereria i climatització Caldereria IndustrialConstrucció, subministrament i muntatge de dipòsits, sitges, tremuges, conductes i qualsevol tipus de canonada segons les necessitats del client en acer al carboni, galvanitzat i inox.

Entre els muntatges metàl·lics que requereixen d'un nivell de tecnificació i precisió més exigent, s'hi troba tot el relacionat amb la caldereria.

Per a aquells clients que necessiten sitges o cisternes a mida, ja sigui per la utilitat que se'ls haurà de donar, o bé per les dimensions que haurà de tenir el dipòsit, ZAERA, fabrica tota mena de sitges i cisternes a mida, adequades per a l'emmagatzematge de sòlids (gra o àrids) i també cisternes i sitges per a líquids.

A més, però, ZAERA també fabrica dipòsits aptes per a altes pressions, utilitzant els materials més adequats per a cada cas, a més de sotmetre'ls a les proves necessàries per a garantir-ne la qualitat i llarga vida útil (ultrasons, raigs x), inclosa naturalment la verificació de la resistència i estanquitat de les soldadures.

Els soldadors de ZAERA, estan homologats per diferents Organismes de Control de Qualitat.


Projectes de caldereria industrialFabricació, transport i instal·lació de sitges i dipòsits inoxidablesEquip de ventilació Ciclón

TolvesSitges a midaTolva

Seguretat en altures